Апликацијата ,,Мој воздух“, преку која се информираме за загаденоста на воздухот во Скопје, но и во Македонија, утрината покажува неверојатни 1999 ПМ честички во воздухот во населбата Ѓорче Петров.

Другите вредности во скопскиот регион се во граница на нормалното.
Aпликацијата ,,Квалитет на воздухот“, поставена на веб страницата на Министерство за животна средина не работи.

Од шест инструменти за мерење на ПМ10 честичките во воздухот во Скопје, во моментов надвор од функција се два, на мерното место во Гази Баба и во Лисиче.