На интернет страницата на австрискиот Парламент објавени се официјалните документи во врска со проширувањето на ЕУ и заклучоците од 25 март за добивање датум за преговори за Македонија и Албанија.

Според  овие документи станува јасно дека барањето на Бугарија стана дел од  заклучокот за проширување на ЕУ, а се однесува на Македонија и Албанија.

Во нив се бара Македонија да се откаже од грижа за македонското малцинство како и тоа во ЕУ наместо македонски јазик да се користи терминот „службен јазик на Република Северна Македонија“.

Според Бугарија, ниту еден документ/изјава на ЕУ и на нејзините институции не може да се толкува како признание за постоење на посебен т.н. ‘македонски јазик’“