Во повеќето азиски држави, со исклучок на оние во кои се проповеда исламот, луѓето не сметаат дека е неопходно да ги отстранат непотребните влакна од различните делови на телото. Се покажа дека во Азија луѓето воопшто не сметаат дека е неопходно да се бричат, особено своите интимни делови.

Причината Азијатките да не се бричат е поврзана со зрелоста. Според нивната култура, безвлакнестите делови од телото се својствени само за децата и тинејџерите, кои се уште не се подготвени за интимен живот. Растењето на влакната, пак, покажува дека жената е зрела и веќе сексуално активна.

Има и момент кога азијатските мажи ги гледаат обраснатите жени како секси, па дури и ја сакаат густата „вегетација“. Тоа се гледа дури и од древните кинески гравури, кои прикажуваат интимност меѓу маж и жена, на кои може да се забележи дека претставничките на понежниот пол се влакнести.

Има и уште една причина заради која се смета за срамно азијатските жени да ги бричат интимните делови. Во древноста, оние жени кои ја отстранувале интимната „вегетација“ имале развратен сексуален живот и вршејќи ја најстарат професија на светот честопати задоволувале по неколкумина странци.

Заради сите овие причини, Азијатките го сметаат бричењето за срамно, посебно на интимните делови.