Реката Кањо кристалес е единствена во светот, а се наоѓа во Колумбија. Посебна е по тоа што тече во разни бои, може да се види жолта, зелена, плава и црвена.

Сето ова е резултат на билка која расте на дното на реката (Macarenia clavigera). Занимливо е што  во поголемиот дел од годината оваа река воопшто  не се разликува од останатите реки на светот. Меѓутоа , во краток период од годинат , кога се мешаат дождлива и летна сезона, реката  експлодира во пет бои  и  вистинско течно виножито