Една од најпознатите песни на групата „Рибља Чорба“ е Како је лепо бити глуп“. Издадена е во 1982 година и се наоѓа на албумот „Бувља пијаца“. Оваа песна беше носечка на првиот дел од серијалот „Тесна кожа“ и незаборавниот Пантиќ.