На 13.05.2022 во 23:20 часот од страна на полицикски службеници од Полициската станица Гевгелија во близина на Негорски Бањи се пронајдени 44 лица мигранти од Пакистан. Со нив е извршен разговор и тие се пренесени во Транзитен центар „Винојуг“ Гевгелија.