Светска банка во најновиот извештај прогнозира раст на македонската економија годинава од 3,6 отсто и за наредната 3,5 отсто.

За земјите од регионот Светска банка предвидува раст на БДП годинава во Албанија од 5,1 отсто, БиХ 2,8 отсто, Бугарија 3,3 отсто, Хрватска 5,4 отсто, Косово 3,7 отсто, Црна Гора 6,1 отсто и Србија 3,1 отсто.

Во полугодишниот извештај  „Глобал Економик Проспектс“ (Global Economic Prospects) прогнозата за раст на БДП во регионот е 4,4 отсто во Албанија, 3,5 отсто во БиХ, 3,7 во Бугарија, Хрватска 4,2 отсто, Косово 4,9 отсто, Црна Гора 3,9 отсто и Србија 3,4 отсто.

Според Светска банка растот во Западниот Балкан се очекува да се забрза до 3,5 отсто во оваа година, во услови на враќање на довербатааан потрошувачите и бизнисот, како и намалување на политичката нестабилност.