Швајцарија има недостик од занаетчиски работници. Според тамошниот завод за вработување потребни се 42.000 вакви кадри. Најмногу се бараат електромонтери, ѕидари, молери, заварувачи…

Швајцарското општество се соочува со недостик од ваков профил на кадар бидејќи домицилното население оди на високи школи и затоа се принудени да увезуваат работници нудејќи им солидни плати и услови.