Во мај годинава во земјава се евидентирани 98 998 туристи кои оствариле 205 356 ноќевања, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Бројот на туристите во мај 2019 година во однос на истиот месец лани е намален за 4.8 %, а бројот на ноќевањата за 2.8 %.

Бројот на домашните туристи е намален за 4.1 %, а на странските за 5.2 %.

Бројот на ноќевањата на домашните туристи во мај 2019 година, во однос на мај 2018, е намален за 11.7 %, а бројот на ноќевањата на странските туристи е зголемен за 2.1 %.

Во периодот јануари – мај 2019 година, пак, во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристите е зголемен за 0.1 %, и тоа: кај домашните туристи за 2.6 %, додека кај странските има намалување за 1.0 %.

Бројот на ноќевањата е намален за 0.3 %, и тоа: кај домашните туристи за 0.4 %, а кај странските за 0.2 %.