АД ЕСМ ги спроведува процедурите од јавната набавка на јаглен за РЕК Битола. Сите пристигнати понуди се испратени на техничка евалуација која опфаќа проверка на доставената техничка документација, проверка на сертификатите за квалитет и лабораториска анализа на доставените пробни количини јаглен, информираат од ЕСМ.

Оттаму додаваат дека по завршувањето на оваа фаза ќе  следува економско-финансиска евалуација на понудите, па потоа ќе се донесена одлука за избор на економски оператор/и.

-Се очекува одлуката да биде реализирана до крајот на следната недела.Уште еднаш потенцираме дека понудите ги задоволуваат бараните количини од 900 илјади тони јаглен за третиот блок на РЕК Битола, со континуирана месечна и дневна испорака која е обврска на економскиот оператор, а со динамика одредена од страна на АД ЕСМ, велат од ЕСМ.Поради различното толкување во дел од медиумите, АД ЕСМ повторува дека редовното производството на електрична енергија за снабдување на домаќинствата се врши со сопствен ископ на јаглен од рудниците на РЕК Битола и со производство од другите производни капацитети: РЕК Осломеј, гасната електрана Енергетика, хидроелектраните Црн Дрим, Маврово, Треска и Тиквеш и од ветерниот парк Богданци.

Јагленот од 900 илјади тони кој е предмет на оваа набавка е наменет само за дополнително производство, за потребите на фирмите и државните институции, со цел за нив да се обезбеди електрична енергија по цена пониска од моменталните цени на берзите, од каде овие субјекти се снабдуваат, велат од ЕСМ.