Министерот за економија Кршеник Бектеши истака дека  како министер за економија немал никакво влијание во МЕПСО за вработување на неговата сестра, затоа што МЕПСО сега е под ингеренции на Министерството за транспорт и врски. Вели дека неговата сестра се образувала во Италија, има искуство и дека  било кого од неговата фамилија има право како и сите останати граѓани да аплицираат  за работа во администрација