Во Канада е поставен за полесна дрога која во оваа земја стана легална. Властите во Ванкувер сметаат дека на овој начин ќе помогне во борбата против предозирањето на зависниците.

Дрогата која ќе ја пушта автоматот е со строго контролирана колична и корисникот ќе мора да покаже скениран отисок на прстите за идентификација.

Погледнете