Светото евангелие  е чисто бугарско писмо.Ова се наведува во книгата „Бугаријо мајко мила“ на С. Оваа света книга се чува во библиотеката на францускиот град Ремс. Ракописот е познат во Франција како „свет ракопис“ (Le Texte du Sacre)

Тоа е препис од молитвеник на старобугарски јазик. Се состои од два дела. Првиот содржи празнични читања на евангелието а вториот постолски. Денес ракописот се чува  на библиотеката во Ремс. Пристапот до него е дозволено само во исклучителни случаи.

Standartnews.com пишува дека четири четири династии француски кралеви се кринусувале во црквата „Нотрд Дам“ со ова бугарско евангелие.