Наслединиците на хрватска емиграција кои по Втората светска војна живееле во Аргентина велат дека нивните предци им раскажувале дека го виделе Хитлер на средби со познатиот Анте Павелиќ кој поради прогонот на тогашните југословенски власти.

Бев во непосредна близина до него, бев сигурен дека е тој. Во суштина Хитлер беше истиот.Имаше кратка седа коса, без мустаќи. Кога се приближија се прегрнаа и се насмевнаа. Секогаш така се поздравуваа, се присетува, се присетува Анцин на средбата меѓу Хитлер и Павелиќ во 1953 година во Аргентина во документарниот филм „ветровите на кралствата“.