Родителите и другите членови на семејствата на жртвите од масакрот во основното училиште „Владислав Рибникар“ денеска поднесоа тужба против семејството на момчето (14) кое на 3 мај  ги уби своите врсници како и училишниот чувар.

– Во граѓанска постапка е поднесена тужба за да се оправдаат привремените мерки кои се веќе определени. Затоа, една тужба поднеле вкупно 27 тужители. Тужени се и малолетникот и мајката и таткото. Според таткото, во кривичната постапка против него веќе биле претходно определени привремени мерки за забрана на располагање и отуѓување имот, а според мајката во граѓанската постапка.Тужбата е поднесена за надомест на нематеријална штета за претрпена душевна болка поради смрт на блиско лице, како и за претрпениот страв. Исто така, со оваа тужба се бара и паричен ануитет, односно идна исплата на одредена сума пари од денот на пресудата до издржување на условите за истата – на име идна нематеријална штета за претрпена душевна болка поради смрт на блиско лице.