Коста Кецмановиќ, кој го изврши најкрвавиот масакр во историјата на Србија, имал список со деца кои планирал да ги убие, кој веќе е виден, но имал и слична хартија на која напишал имиња на пријатели кои не сакал да ги убие. Во еден момент го продолжил списокот, па од списокот соученици додал имиња на кои не сакал да пука

Коста го продолжи своето образование преку интернет и осмо одделение ќе го заврши во специјалното училиште „Д-р Драган Херког“, следејќи ги часовите од неговата болничка соба.