Бугарски научници се обединуваат околу тезата дека има многу знаци дека постоела на бугарските земјицивилизација која била во полн залет уште пред времето на Стариот Египет,објави „  Bgnow.eu“.

Во тимот на научници се проф. Ана Радунчева од Археолошкиот институт при БАН, археоастрономот Роберт Бовал,геологот д-р Роберт Шок и астрофизичарот на НАСА Томас Брофи. Tие тврдат дека во Бугарија има исклучително интересни праисториски локалитети со специфични астрономскикарактеристики кои наликуваат на она што се наоѓаат во Египет.

Некои од предметите во Северна Бугарија датирааат од период значително постар од
традиционално разбирање на египетската цивилизација и можеби тоа е влијанието
бугарските земји до Египет“.

Според нив, археоастрономот раскажал легенда според која египетската сфинга била посветена на фараонската жена од Тракија по име Родопи.