Во Собранието на Македонија денеска седници ќе одржат комисиите за одбрана и безбедност, за европски прашања, за надворешна политика, за политички систем и односи меѓу заедниците, и Законодавно-правната комисија.

Членовите на Комисијата за одбрана и безбедност ќе расправаат за предло измените на Законот за следење на комуникациите, на Законот за внатрешни работи и на Законот за странци. Комисијата за одбрана и безбедност ќе ги разгледа и предлог – законите за Агенција за национална безбедност и за координација на безбедносно-разузнавачкaта заедница во Македонија и двата во второ читање. Истите закони подоцна во текот на денот треба да бидат на дневен ред и пред Законодавно-правната комисија.

Пратениците на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците, меѓу другото, ќе разговараат за Извештајот за работата на Агенцијата за aдминистрација за 2018 година, за годишниот извештај за работата на Судкиот совет и Народниот правобранител.