Мигрантите кои минуваат низ Србија од т.н Балканска рута својата територија ја обележуваат со цртање на чудни знаци. Симболот наликува на крст со кругче во горниот дел и може да се забележи на ролетни, бандери, автомобили во Суботица, Нови Сад, Белград,Шид..

Исламолозите објаснуваат дека симболот наликува на коптски крст но дека всушност станува збор за нешто друго.

-Симболот буквално значи „Сите земји кои лежат на тлото се на патот на Алах ќе бидат пресечени со Алахова сабја од нас џихадистите, војниците на Алах