Во група на „Вибер“,  7.000 матуранти ги разменуваат одговорите и заеднички го решаваат тестот по англиски јазик, кој денеска треба да го полагаат како дел од државната матура.

Денеска се полага вториот експтерен испит. Според податоците на Државниот испитен центар, како и во минатите години најмногу пријавени (13 922) има за испитот по Англиски јазик.

Повеќе фото на Прес 24