Ова целосната верзија на Нацрт-резолуција за Меѓународен ден на сеќавање и сеќавање на геноцидот во Сребреница во 1995 година која вчера предизвика многу спротивни мислења, одборување и негодување.

Водени од Повелбата на Обединетите нации, Универзалната декларација за човекови права и Конвенцијата за спречување и казнување на злосторството геноцид,

Повикувајќи се на резолуцијата 819 на Советот за безбедност од 16 април 1993 година за прогласување на Сребреница за безбедна зона, резолуцијата 827 од 25 мај 1993 година за основање на Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија (МКТЈ) и резолуцијата 1966 од 22 декември 2010 година за воспоставување Меѓународниот резидуален механизам за кривични судови,

Исто така, потсетувајќи на сите пресуди на МКТЈ, а особено на осумте кои содржат пресуди за злосторството геноцид врз босанските муслимани извршено во Сребреница во 1995 година, пред сè на пресудата на Жалбениот совет на МКТЈ од 19 април 2004 година (Обвинителот против. Крстиќ), пресудата на Апелациониот совет на механизмот од 8 јуни 2021 година (Обвинителот против Младиќ), пресудата на Жалбениот совет на механизмот од 20 март 2019 година (Обвинителот против Караџиќ), како и пресудата на Меѓународниот суд на правдата (МСП) од 26 февруари 2007 година, кој пресуди дека делата извршени во Народот на Сребреница претставуваат акти на геноцид,

Потврдувајќи го своето силно противење на неказнивоста за геноцид, злосторства против човештвото, воени злосторства или други прекршувања на меѓународното хуманитарно право и меѓународното право за човекови права и нагласувајќи ја во овој контекст одговорноста на државите да стават крај на неказнивоста и, за таа цел, темелно да ги истражат и ги гонат, во согласност со нивните релевантни меѓународни правни обврски и нивното домашно право, лицата одговорни за таквите дела, со цел да се избегне нивно повторување и да се постигне одржлив мир, правда, вистина и помирување, за кои учеството на жртвите и преживеаните, како како и членовите на нивните семејства.

Поздравувајќи го важниот напредок постигнат од страна на меѓународните судови во последните години во борбата против неказнивоста и во обезбедувањето одговорност за геноцид, злосторства против човештвото, воени злосторства и други сериозни злосторства преку меѓународниот правосуден систем,

Признавајќи го во овој поглед посебниот придонес на МКТЈ и нагласувајќи ја важноста меѓународната заедница да биде подготвена да преземе колективна акција преку Советот за безбедност, во согласност со Повелбата, и од случај до случај за дополнително да обезбеди одговорност за геноцид и спречување на геноцид.

Повторувајќи дека според меѓународното право, кривичната одговорност за злосторството геноцид е индивидуализирана и не може да се припише на која било етничка, верска или друга група или заедница како целина,

Имајќи ја предвид улогата на специјалните советници на генералниот секретар за спречување на геноцид и одговорноста за заштита и истакнувајќи ја важноста од редовни брифинзи за кршење на човековите права и меѓународното хуманитарно право, како и за говорот на омраза и поттикнување на раната свест за потенцијалниот геноцид,

Истакнувајќи дека гонењето на лица одговорни за геноцид и други меѓународни злосторства во националните судски системи, вклучувајќи го Судот на Босна и Херцеговина и МКТЈ, како и Механизмот, останува централно за процесот на национално помирување и градење доверба, како и за обновување и одржување на мирот во Босна и Херцеговина, и дополнително признавање дека силната регионална соработка меѓу националните обвинителства е од суштинско значење за поттикнување на мирот, правдата, вистината и помирувањето меѓу земјите во регионот,

Повторувајќи ја непоколебливата посветеност за одржување на стабилноста и зајакнување на единството во различностите во Босна и Херцеговина,

Исто така, истакнувајќи дека во 2025 година ќе се одбележи 30-годишнината од геноцидот во Сребреница во кој загинаа најмалку 8.372 животи, илјадници луѓе беа раселени, а семејствата и заедниците беа уништени,

1. Одлучува да го прогласи 11 јули за Меѓународен ден на сеќавање и сеќавање на геноцидот во Сребреница во 1995 година и да го одбележува секоја година;

2. Без резерва го осудува секое негирање на геноцидот во Сребреница како историски настан и ги повикува земјите-членки да ги зачуваат утврдените факти, вклучително и преку нивните образовни системи, преку развивање соодветни програми, исто така во знак на сеќавање, со цел да се спречи негирање и погрешно толкување и појавата на геноцид во иднина;

3. Исто така, безрезервно ги осудува дејствијата кои ги глорифицираат лицата осудени пред меѓународните судови за воени злосторства, злосторства против човештвото и геноцид, вклучително и оние кои се одговорни за геноцидот во Сребреница;

4. Ја нагласува важноста од завршување на процесот на пронаоѓање и идентификување на преостанатите жртви на геноцидот во Сребреница и обезбедување достоинствен погреб за нив и повикува на продолжување на гонењето на сторителите на геноцидот во Сребреница кои допрва треба да се соочат со правдата ;

5. Ги повикуваме сите држави целосно да ги почитуваат своите обврски од Конвенцијата за спречување и казнување на злосторството геноцид, како што е применливо, и меѓународното обичајно право за спречување и казнување на геноцид, со должно почитување на релевантните одлуки на Меѓународниот Судот на правдата.

6. Се бара од генералниот секретар да воспостави информативна програма со наслов „Геноцид во Сребреница и Обединетите нации“, започнувајќи активности во подготовка за комеморацијата на 30-годишнината во 2025 година, и дополнително бара од генералниот секретар да ја достави оваа резолуција на сите членки држави, организација од системот на ОН и граѓанска организација за соодветно почитување;

7. Ги повикуваме сите земји-членки, организации на системот на Обединетите нации, други меѓународни и регионални организации и граѓанско општество, вклучително и невладини организации, академски институции и други релевантни чинители да го одбележат Меѓународниот ден, вклучително и специјални комеморации и активности за комеморација и да им се оддаде почит на жртвите на геноцидот во 1995 година во Сребреница, како и соодветни активности за едукација и подигање на јавната свест.