Агенцијата БГНЕС го објави целиот текст на францускиот предлог за решавање на бугарско-македонскиот спор. Во него се прифатени сите бугарски барања, а она што власта во Скопје сакаше да го претстави како некаков успех во делот за јазикот е целосна катастрофа. Македонскиот јазик во францускиот предлог е именуван како„македонски јазик број 2“ што тоа и да значи.

Еве го целиот документ

Во име на Европската Унија, со задоволство ги поздравуваме денеска угледните претставници на Република  Македонија на отворањето на преговорите за пристапување на вашата земја во Европската унија.

Ова е историски момент за сите нас кој означува пресвртница во еволуцијата на нашите односи. Процесот на проширување дава силен поттик за политички и економски реформи и ги зајакнува мирот, демократијата и стабилноста во Европа и ги зближува луѓето.

Одлуката за отворање на пристапните преговори врз основа на засилено проширување, методологијата одобрена од членките на Европскиот совет во март 2020 година, не е само важен чекор во односите на Македонија со ЕУ, туку и јасна демонстрација на недвосмислената поддршка на ЕУ за Европската перспектива на Западен Балкан, изразена во Солунската агенда, како и во Софија, Загреб и Бардо.

Вашата земја е дел од европската историја, наследство и култура и ние со нетрпение очекуваме дополнително да ги зајакнеме нашите веќе добро воспоставени врски.

Отворањето на пристапните преговори докажува и дека кога ќе се исполнат условите, ЕУ ги исполнува своите обврски. Како што беше илустрирано од денешната конференција, Унијата останува цврсто посветена на овој процес. Ја поздравуваме решеноста на Македонија да постигне напредок на реформската агенда на ЕУ и со нетрпение очекуваме континуирана политичка посветеност за спроведување на потребните реформи во длабочина и енергично.

Македонија, земја кандидат од 2005 година, е близок партнер на Европската Унија како дел од Процесот за стабилизација и асоцијација. Нашата соработка постои од 2004 година и е во срцето на широк спектар на области.Македонија продолжува да ги исполнува обврските од ССА. Нашиот политички и економски дијалог се развива особено во рамките на телата на ССА.

Придобивките за двете страни од нашата блиска врска се очигледни. ЕУ е вашиот најголем трговски партнер, со очигледни придобивки за бизнисот и странските инвестиции. За вашите граѓани, патувањето во ЕУ стана полесно откако визната либерализација стапи на сила во 2009 година. ЕУ обезбедува финансиска и техничка поддршка во рамките на различни финансиски инструменти и ќе продолжи да го прави тоа, вклучително и во рамките на Инструментот за претпристапна помош.

Покрај тоа, Македонија учествува во голем број програми на ЕУ, вклучувајќи ги Еразмус +, Креативна Европа, програмата за конкурентност на претпријатијата и малите и средни претпријатија (COSME) и Граѓанската Европа. Македонија е и набљудувач на Агенцијата за фундаментални права и договорна страна во енергетиката и транспортот.

Силата на нашиот однос – нашето единство и солидарност – уште еднаш се покажа за време на тековната криза СОВИД-19. Европската унија стои до Македонија и нејзините партнери од Западен Балкан и останува посветена на активна поддршка на напорите за борба против епидемијата на СОВИД-19 и нејзиното влијание врз општествата и економиите. Оваа поддршка и соработка оди подалеку од она што било кој друг партнер му го обезбедил на регионот, со околу 66 милиони евра грантови и 160 милиони евра макрофинансиска помош за Македонија.

Европската унија, исто така, ја препознава вредната поддршка што Западен Балкан им ја даде на нивните соседи и на ЕУ за време на пандемијата. Ова ја одразува солидарноста и взаемната поддршка врз која е изградена ЕУ. Соработката и координацијата во борбата против влијанието на пандемијата мора да продолжи и во иднина.

Русија со својата неоправдана и неиспровоцирана воена агресија врз Украина има значително влијание на целиот европски континент. Се очекува Западен Балкан да се посвети на европските вредности како идни земји-членки на ЕУ. ЕУ и Западен Балкан веќе го направија тоа, обединети во нивните напори да ја поддржат Украина и да се борат против руската кампања за дезинформации.

Силно го поздравуваме целосното усогласување на Македонија со сите одлуки и декларации за заедничка надворешна безбедносна политика (ЗНБП) и охрабрувањето на Македонија да продолжи да биде целосно усогласена со ЗНБП на ЕУ.

Во своите заклучоци од 25 март 2020 година, кои беа одобрени од членовите на Европскиот совет на 26 март 2020 година, Советот го поздравува фактот што Македонија ја покажа својата решеност да продолжи напред со реформската агенда на ЕУ и да даде опипливи и одржливи резултати условите поставени од Советот во јуни 2018 година за отворање на пристапните преговори.

Нашите преговори се засноваат на член 49 од Договорот за Европската унија и ги земаат предвид сите релевантни заклучоци на Советот, особено оние од март 2020 година, кои одобруваат подобрена методологија за проширување, обновениот консензус за проширување договорен од Европскиот совет во декември 2006 година. и заклучоците од Европскиот совет од 1993 година.

Советот останува цврсто посветен на продолжување на процесот на проширување на оваа основа на договорените принципи и заклучоци кои ја интегрираат подобрената методологија, со цел процесот на пристапување да биде попредвидлив, веродостоен, динамичен и подложен на посилно политичко управување врз основа на објективни критериуми и строги позитивна и негативна условеност и реверзибилност.

Во согласност со заклучоците на Советот од 25 март 2020 година, одобрени од членовите на Европскиот совет на 26 март 2020 година, Советот [одобри] заедничка преговарачка рамка, земајќи ги предвид горенаведените заклучоци, како и другите релевантни. Заклучоците на Советот, обновениот консензус за проширувањето и воспоставената практика што ви ја презентираме денес го земаат предвид искуството од минатите проширувања и тековните пристапни преговори, како и еволуирачкото acquis и соодветно ги одразуваат сопствените сили и специфичните карактеристики на Македонија . Преговорите имаат за цел Македонија целосно да го интегрира acquis-то и да обезбеди негово целосно спроведување. Тоа вклучува подобрена методологија за проширување, која предвидува уште посилен акцент на основните реформи за пристапување. Затоа, Македонија ќе треба целосно да ги усвои и спроведе реформите во клучните области на владеењето на правото, особено судските реформи и борбата против корупцијата и организираниот криминал, основните права, зајакнувањето на демократските институции и реформите во јавната администрација, како и економските критериуми.

Посебно внимание мора да се посвети на заштитата и недискриминаторскиот третман на граѓаните кои припаѓаат на малцинствата или заедниците. Со цел да се обезбеди неповратност на напредокот во овие области и целосна и ефективна имплементација, напредокот ќе продолжи внимателно да се следи од страна на Комисијата, која редовно ќе известува до Советот.

Со оглед на клучната важност во целиот процес на големи реформи, напредокот на основниот кластер ќе го одреди целокупното темпо на преговорите. Ова ќе овозможи доволно време за воспоставување на потребното законодавство, институции и солидни резултати од имплементацијата пред завршувањето на преговорите. Извештаите за проверка што ќе ги подготви Комисијата ќе дадат суштински насоки, вклучително и за задачите што треба да се решат во патоказите што треба да ги усвојат властите на Македонија.

Како идна земја-членка, очекуваме да се придржувате до вредностите наведени во член 2 од Договорот за Европската унија, имено почитување на човековото достоинство, слобода, демократија, еднаквост, владеење на правото и почитување на човековите права, вклучително и правата на поединецот што им припаѓа на малцинствата. Дополнително, пристапувањето во ЕУ подразбира навремено и ефективно спроведување на целото право на ЕУ или правото на ЕУ, како во времето на пристапувањето. Според засилената методологија за проширување, развојот на доволен административен и судски капацитет, како дел од Основните принципи, е од клучно значење за исполнување на сите обврски кои произлегуваат од членството.

Во однос на преводот на acquis communautaire на македонски, ЕУ ја забележува Бугарија и релевантната намера на Македонија да даде еднострана декларација за македонскиот јазик 2.

Регионалната соработка и добрососедските односи остануваат клучни елементи на процесот на проширување. Македонија мора да продолжи конструктивно да се ангажира во интегрирањето на регионалната соработка и зајакнувањето на односите со соседните земји. Денеска потсетуваме на важноста од постигнување опипливи резултати и спроведување, со добра волја, билатерални договори, вклучително и Договорот од Преспа со Грција и Договорот за добрососедство со Бугарија.

Во пресрет на пристапувањето, од Македонија ќе се бара постепено да ги усогласува политиките кон трети земји и нејзините позиции во меѓународните организации со политиките и позициите усвоени од Унијата и нејзините земји-членки.

Да потсетиме и дека, паралелно со пристапните преговори, Унијата и Македонија ќе го продолжат дијалогот со граѓанското општество и културната соработка со цел да ги зближат луѓето и да обезбедат поддршка од граѓаните за пристапниот процес. Очекуваме Македонија прецизно и стратешки да ги пренесе придобивките и обврските од јавниот пристапен процес, вклучително и справувањето со дезинформациите, во согласност со нејзиниот проевропски стратешки избор.

Пристапните преговори што ги отвораме денеска ќе бидат тешки и напорни. Со одлучност и посветеност, ние сме уверени во вашата способност да го доведете до успех. Ќе ве поддржиме во вашите напори и со нетрпение очекуваме да ви посакаме добредојде како полноправна членка на Европската унија.

Рамка за преговори

Преговорите за пристапување ќе се засноваат на член 49 од Договорот за Европската унија (ДЕУ) и ќе ги земат предвид сите релевантни заклучоци на Европскиот совет, како и Заедничката изјава на членките на Европскиот совет од март 2020 година со која се одобрува засилено проширување методологијата.

Методологијата за проширено проширување има за цел да го обнови процесот на пристапување, правејќи го попредвидлив, посигурен, подинамичен и подложен на посилно политичко владеење засновано на објективни критериуми и строги позитивни и негативни услови и реверзибилност.

Преговорите ќе се засноваат на сопствените заслуги на Македонија, а темпото ќе зависи од напредокот на Македонија во исполнувањето на барањата за членство. Во Комисијата или, во зависност од случајот, Претседателството ќе го информира Советот за да може Советот да ја разгледува ситуацијата. ЕУ, од своја страна, во догледно време ќе одлучи дали се исполнети условите за завршување на преговорите; ова ќе се направи врз основа на извештај од Комисијата со кој ќе се потврди дека Македонија ги исполнила барањата наведени во точка 5.

Во својата суштина, преговорите се отворен процес, чиј исход не може однапред да се гарантира. На полето на Заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ (ЗНБП), високиот претставник на Унијата за надворешни работи и безбедносна политика е одговорен, во тесна врска со земјите-членки и Комисијата, каде што е соодветно, за контрола, преговори и редовни известување до Советот.

Проширувањето треба да го зајакне процесот на континуирана интеграција во кој се вклучени Унијата и нејзините земји-членки. Мора да се направат сите напори за заштита на кохезијата и ефективноста на Унијата. Во согласност со заклучоците од Европскиот совет во декември 2006 година, нагласувајќи ја важноста дека ЕУ може да го задржи и да го продлабочи својот развој, темпото на проширување мора да го земе предвид капацитетот на Унијата да прифати нови членки, што е важен фактор во заеднички интерес на двете земји.

Преговорите се започнати врз основа на тоа дека Македонија ги почитува и е посветена на промовирање на вредностите врз кои е основана Унијата, како што е наведено во член 2 ДЕУ, а тоа се почитување на човековото достоинство, слобода, демократија, еднаквост, владеење на правото. и почитување на човековите права, човековите права, вклучувајќи ги и правата на лицата кои припаѓаат на малцинствата.

Напредокот на преговорите ќе се води од напредокот на Македонија во подготовките за пристапување и промовирањето на економската и социјалната конвергенција. Овој напредок особено ќе се мери според следните барања:

– Критериумите од Копенхаген, кои ги утврдуваат следните услови за членство:

• стабилноста на институциите кои гарантираат демократија, владеење на правото, човекови права и почитување и заштита на малцинствата;

• постоење на функционална пазарна економија и капацитет за справување со конкурентскиот притисок и пазарните сили во Унијата;

• способност за преземање на обврските од членството, вклучително и почитување на целите на политичката, економската и монетарната унија и административниот капацитет за ефективно спроведување на acquis.

– Процесот за стабилизација и асоцијација, кој останува заедничка рамка за односите со Западен Балкан до нивното пристапување.

– Имплементација на обврските од Договорот за стабилизација и асоцијација на Македонија, како и напредокот на Македонија во справувањето со клучните области идентификувани во извештаите на Комисијата и Советот.

Имајќи го предвид горенаведеното, а особено посветеноста на Македонија за добрососедски односи и поблиска регионална соработка, како и важноста од постигнување опипливи резултати и добра волја имплементација на билатералните договори, вклучително и Договорот од Преспа со Грција и Договорот за добрососедство со Бугарија од 2017 година [како и билатералните протоколи за нејзино спроведување], во согласност со Солунската агенда за Западен Балкан усвоена во јуни 2003 година, декларацијата од Софија од мај 2018 година и Декларацијата од Загреб од мај 2020 година и Декларацијата од Бардо од октомври 2021 година. Заклучоците на Советот за Процесот на проширување и стабилизација и асоцијација од март 2020 година и декември 2021 година и други релевантни заклучоци на Советот.

Во пресрет на пристапувањето, од Македонија ќе се бара постепено да ги усогласува своите политики кон трети земји и нејзините позиции во меѓународните организации со политиките и позициите усвоени од Унијата и нејзините земји-членки. Усогласувањето на ЗНБП редовно ќе се следи во текот на преговарачкиот процес и ќе се промовира преку редовен дијалог за ЗНБП.

Суштината на преговорите ќе се одржи на меѓувладина конференција со учество на сите земји-членки, од една страна, и Македонија, од друга страна. Ќе се одржува меѓувладина конференција најмалку еднаш годишно, по усвојувањето на заклучоците на Советот, земајќи го предвид годишниот пакет за проширување на Комисијата и, онаму каде што е соодветно. Меѓувладината конференција ќе обезбеди политичко владеење и форум за политички дијалог за реформскиот процес. Исто така, ќе направи преглед на целокупниот процес на пристапување и ќе укаже за следната година кои кластери/поглавја би можеле потенцијално да се отворат или затворат и можни корективни активности врз основа на состојбата на спроведувањето на реформите. Сите земји ќе обезбедат застапеност на меѓувладината конференција на соодветно ниво. Постапката и организацијата на преговорите се дадени во Анекс I.

Комисијата ќе се консултира систематски со земјите-членки за време на процесот на пристапување. Земјите-членки можат да придонесат преку мониторинг на лице место преку нивните експерти, директен придонес во годишниот пакет за проширување и секторска експертиза.

Со цел да се внесе динамика во преговарачкиот процес и да се поттикне взаемно збогатување на напорите надвор од поединечните поглавја, преговарачките поглавја ќе бидат организирани на теми од кластерот. Овие кластери ги спојуваат поглавјата/областите според пошироки теми и ќе овозможат посилен фокус на клучните сектори.

Засилената методологија за проширување обезбедува уште посилен фокус на реформите во главните области на процесот на пристапување, како што е наведено во став 4, што Македонија мора целосно да ги усвои и спроведе. Македонија мора да обезбеди дека нејзините институции, капацитети за управување и административни и судски системи се доволно зајакнати за ефикасно спроведување на acquis.

Со оглед на суштинската важност во целиот процес на крупни реформи, преговорите за главниот кластер прво ќе бидат отворени, а последно затворени. Ова ќе овозможи доволно време за воспоставување на потребното законодавство, институции и солидни резултати од имплементацијата пред завршувањето на преговорите. Напредокот на основните принципи, кластерот ќе го одреди целокупното темпо на преговорите и ќе се земе предвид при одлуката за отворање или затворање на нови кластери или поглавја.

Доколку Македонија постигне доволен напредок во реформските приоритети договорени во преговорите, тоа треба да доведе до:

поблиска интеграција со Европската унија, преку забрзана интеграција и „фазно воведување“ во поединечните политики на ЕУ, пазарот на ЕУ и програмите на ЕУ, со цел да се ослободи потенцијалот на таквата интеграција, особено со отстранување на техничките бариери за трговијата, истовремено обезбедувајќи рамноправно играње Поле; Главниот фокус треба да биде на областите каде што земјата-кандидат веќе има капацитет и искуство за извоз во ЕУ, и области од взаемен стратешки интерес каде што земјата кандидат има значителен интерес во производството, но мора да ги исполнува нормите и стандардите на ЕУ (на пример, производство на критични суровини), како и во области каде што има огромен неискористен потенцијал (на пр. дигитална/зелена економија).

Зголемување на инвестициите и финансирањето, вклучително и зајакнување на претпристапната фаза на помош во согласност со важечките законски одредби, правила и процедури и поблиска соработка со релевантните меѓународни финансиски институции за привлекување инвестиции и поддршка; користењето на средствата од ЕУ треба да создаде силна европска преференца и силна локална економија преку проекти спроведени, колку што е можно, од страна на ЕУ и локалните бизниси, во целосна согласност со acquis, вклучувајќи ја и правната рамка на релевантните финансиски инструменти. и меѓународните обврски на ЕУ.

Македонија мора да ги прифати резултатите од сите други пристапни преговори во оваа форма во моментот на пристапувањето. Ќе бидат потребни јасни заложби за да се осигура дека нема иднина за земјата-членка да може незаконски да го блокира пристапувањето на другите кандидати од Западен Балкан, под услов тие да ги исполнуваат критериумите за пристапување во Унијата.

Откако ќе се отворат преговорите за главниот кластер и Советот е задоволен, врз основа на оценката на Комисијата дека се исполнети првичните критериуми за други кластери или кластери, Советот едногласно ќе дејствува за отворање на овој кластер или кластери ( ги опфаќа сите поврзани поглавја ) со затворање на критериумите што треба да се постават за секое поглавје посебно. Затоа, преговорите за секој кластер ќе бидат отворени како целина, при што сите поглавја во кластерот ќе бидат отворени во исто време.

Постапка и организација на преговорите:

1. Претседателството

Во согласност со практиката на билатерални преговори меѓу две делегации, секоја предводена од претставник, не се поставува прашањето за избор на претседател на Меѓувладината конференција.

Практичната работа на претседавање со состаноците ќе ја врши претседателот на Синдикатот, делегација во својство на шеф на делегацијата домаќин.

2. Цел на состанокот

Меѓувладината конференција ќе обезбеди политичко владеење и форум за политички дијалог за реформскиот процес.

Сите земји ќе обезбедат застапеност во Меѓувладината конференција на соодветно ниво.

3. Зачестеност на состаноци на министерско и заменик ниво и формирање на работни групи. Ќе има најмалку еден состанок во период од дванаесет месеци на министерско ниво, чија фреквенција може да се прилагоди доколку е потребно, вклучувајќи дополнителни состаноци на ниво на заменик.

Преговорите ќе останат централизирани на министерско и заменик ниво. Не треба да се предвидува формирање работни групи освен за исполнување на објективните барања на преговорите. Сите такви работни групи ќе работат под раководство на пратениците, врз основа на експлицитна задача и во согласност со конкретен распоред.

Место за состаноци

Состаноците ќе се одржат во Брисел, но во април, јуни и октомври секакви министерски состаноци ќе се одржат во Луксембург. Во исклучителни околности, состаноците може да се одржуваат преку видео конференција.