Од утре, Европската комисија ќе ги поврзе системот на Европската унија со дигиталниот сертификат на системите на Македонија, Турција и Украина, јавуваат бугарските медиуми.

Тоа значи дека документите на овие три држави ќе бидат прифатени од страна на Унијата, а европските сертификати ќе бидат валидни во трите држави.

Во иста насока, Комисијата ќе продолжи да работи и со други држави надвор од Унијата.