Денес се одбележува Глобалниот ден на изборите, со кратка презентација со која ќе се одбележи 15-годишното постоење на Државната изборна комисија, како професионално тело.

Овој ден се одбележува во првиот четврток во месец февруари. Оттаму на овој ден, се организираат на овој ден тркалезни маси, дебати, средби со граѓаните итн, со цел да се истакне посветеноста на телото, како и заштитата на правото на глас, кое е едно од основните човекови права и слободи.

На одбележувањето се поканети и досегашните претседатели и потпретседатели на ДИК, кои дадоа придонес во унапредувањето на изборите во државата.