Каква срамота е ова?

Вчера Лекарска Комора на мејл кај лекарите низ Македонија дисперзира текст насловен:

“МИСЛЕЊЕ ЗА УПОТРЕБА НА ИВЕРМЕКТИН КАЈ ПАЦИЕНТИ СО COVID-19

Од стручниот колегиум за ЈЗУ Униоверзитетска клиника за пулмологија и алергологија и COVID-19 центрите при интернистичкиот блок “

Го објавив интегрално.

Текстот е плагијат, автор на оригиналниот текст е Марјан Божиновски (кој нема никаква врска со наведениот колегиум) и истиот е објавен во списанието Емитер во Август годинава.

Ова е голем скандал и за ова треба некој да одговара!, напиша доктор Ненад лазаров на својот фејсбук профил.

Каква срамота е ова?
Вчера Лекарска Комора на мејл кај лекарите низ Македонија дисперзира текст насловен:
“МИСЛЕЊЕ ЗА…

Posted by Nenad Lazarov on Wednesday, January 13, 2021