Наша работа во овој случај е да постапиме како во сите други случаи кога судот барал одземање на имунитет на пратеник, вели претседателот на Комисијата за мандатно имунитетни прашања Павле Богоевски.

Да го дозволиме тоа и да дозволиме вистината на најефективен и целисходен начин за кривичната постапка да биде докажувана пред суд а не да биде злоупотребувана за политички цели.