Најголем број од младите, односно 80 отсто живеат со нивните родители, посочувајќи дека 90 проценти од младите во иднина се гледаат себе си во брак

Ова е дел од заклучоците од Студијата за млади на Северна Македонија 2018/2019 година во која учествувале 1.038 испитаници на возраст од 14 до 29 години, а е спроведена од страна на Фондацијаа Фридрих Еберт-канцеларија Скопје.