На самиот крај од филмот, Тома ја изведува песната „Што те нема“ на Јадранка Стојаковиќ со Кемал Монтено и Даворин Поповиќ на концерт во Сараево, во време кога Југославија веќе се распаѓа. Тоа е една од најемотивните сцени во филмот затоа што симболизира, исто како што Томa од филмот вели: „Оние кои повеќе ги нема и што повеќе нема да бидат“.

Иако Тома Здравкоиќ беше навистина голем пријател и со Кемал  и со Даворин и одржа еден од последните концерти во сараевската Зетра, ова е исто така измислена сцена.