Една од најпознатите песни на Ѓорѓе Балашевиќ е „Свирајте ми јесен стиже дуњо моја“ во која се говори за војничкиот другар до гроб кој доаѓа дома и ја гледа љубената како прави свадба со друг.

Таа песна е пишувана за војничкиот друга на Џоле од војска Милан Напреготиќ.Тие заедно служеле војска во Загреб во 1980 година и свиреле во војничкит оркестар. Ги врзало големо пријателство и станале кумови. За да биде поблиски до другарот Џоле пред неколку години купил и куќа во Истра но не дочека таму да ја помине староста.