Како што стојат работите Универзална сала долго време ќе остане руинирана и само во сеќавањето на скопјани. Советниците на Град Скопје одлучија да не и ја дадат на Владата, поточно на министeрството за култура да ја догради.

Советниците на Советотот на Град Скопје не ја изгласа иницијативата на СДСМ за времено отстапување на корисничкото право на објектот на Универзална сала од Град Скопје на Владата, заради негова доизградба.