Кришна Гочајата се возел со пријателите низ регионот Палбани во Индија. Кога застанале да се одморат покрај едно езерце и решиле да го продолжат патот забележале дека во на Кришна моторот се вовлекол опасен влекач.

Видно уплашен помагајќи си со стап тој успеал да ја совлада змијата и да ја пушти во езерото.