Лане Гутовиќ остана запаметен по легендарниот лик Среќко Шојиќ во филмот Тесна Кожа и серијата Бела Лаѓа.

Во една прилика актерот раскажа кој му бил инсирација за ликот на Шојиќ.

Тоа беше Тома ѕидарот за равни покриви.Работеше во училиштето во Кумодраж.Говореше исто со „Ч“ и ми беше многу симпатичен. Многу ми беше симпатичен и не се одвојував од него.Подоцна се сетив да го искористам неговиот лик како Среќно Шојиќ-раскажа Гутовиќ.