Во државен архив, Сектор за финансиски прашања бараат човек со завршен факултет БИОЛОГИЈА.

Ова е уште еден од огласите за работа кои се коментираат на социјалните мрежи.

Во државен архив, Сектор за финансиски прашања бараат човек со завршен факултет БИОЛОГИЈА.

Знаев цело време дека финасиските прашања имаат врска со клетки, алги, габи, папрати, паразити, ткива… посебно со паразити.

Во државен архив, Сектор за финансиски прашања бараат човек со завршен факултет БИОЛОГИЈА.
Знаев цело време дека…

Posted by Dijana Petrova on Thursday, March 4, 2021