Башашевиќ речиси сите песни и ги посвети на својата сопргуа Оливера со која беа заедно повеќе од 40 години и имаат три деца. Но, не било секогаш така. Џоле пред Оливера имал голема љубов која се викала Зорица. Нејзе и ја посветил „стара песна“ од 1979 година.

Но, Оливера му ја забранила таа песна и тој веќе никогаш јавно не ја извел.

Слушнете ја