Ноќта пред изборите не се бираат начини да се дојде до власт.Она што претходно го пишувавме за Гевгелија каде во потлупот е вклучен началник на МВР од Струмица, сега добива потврда.

Полициско „Јети“ го предводи конвојот од автомобили низ уличките во Гевгелија каде по куќи на сиромашни гевгеличани даваат поткуп.

Погледнете