Реките кои течат и се влеваат во Охридско Езеро се полни со пластични шишиња, а дополнително во езерото самите несовесни граѓани фрлаат секаква амбалажа. Трската е преполна со пластика на која стојат и птиците.

извор: Охрид 1