Во овој момент на Германија и недостасуваат 1,2 милиони работници. Деловната заедница во оваа земја е незадоволна од бесрамната бирократија која доведе до губење на дури 30 милијарди евра, бидејќи не се пополнуваат слободните работни места.

Канцеларката Ангела Меркел се согласи со коалициските партнери за поедноставување на процесот на вработување на странци од 1 јануари.

Предвидено е дека едно лице може да дојде во Германија шест месеци на сопствен трошок и да бара работа. Ако некое лице има договор со работодавач во Германија, тој ќе добие виза за работа и престој, но во германскиот конзулат во земјата од која доаѓа.

Досега овој вид аранжман е возможен само ако работодавецот докаже дека нема работници за работата за која странецот е ангажиран на германскиот пазар. Оваа одредба повеќе нема да важи.

Според истражувањата на владиниот и невладиниот сектор, особено се бараат работници од територијата на поранешна Југославија. Тие ги вреднуваат како достојни и одговорни.

Трендовите оваа година покажуваат зголемување на бројот на оние од Балканот кои добија работа во Германија.