Претставен е изгледот на новиот стадион на Шкендија кој треба да биде изграден. Со ова се наметнува прашањето каде ќе игра Тетекс на кој му е забрането да настапува на т.н Еколог арена.