Сигурносните камери на шеталиштето на Дунав го забележале моментот кога настрадал српскиот рапер Гру.  Настанало големо невреме и кајтот што го управувал раперот почнал неконтролирано да го удира од водата неколку пати.

Гру влегол во т.н „Loop“, а тоа е состојба на неконтролирано движеше и не можел да се откачи од јажињата.