Претседателот на СДСМ, Зоран Заев проговори за неговото невешто говорење на странските јазици и честите грешки што ги прави.

Јас ги почитувам своите соговорници и знам да одлучам да им се обраќам на нивниот јазик, англиски, бугарски, српски… Тоа е почит кон културата и народот на кои им припаѓа соговорникот. Ќе продолжам да комуницирам на јазиците за кои сметам дека имам доволно познавање, зашто најважно е да се разбереме меѓу себе и низ комуникацијата да си укажеме меѓусебна почит. Јазикот е средство за зближување на луѓето и народите-објасни Заев за „Прес 24“