Прес-конференција на ЗПВ, Димитров – мисијата и задачите на СЕП.