Во однос на наводот на обвинителството дека обвинетите изготвиле план  по секоја цена да се спречи избор на претседател на Собранието, тогашниот претседавач Трајко Вељаноски вели.

Ниту еден доказ изведен во постапката пред овој суд не укажува дека јас како претседавач сум направил било што за да се спречи избор на Претседател на Собрание. Напротив од бројните докази произлегува дека вложував напори започнатата седница да заврши побргу во согласност со деловничките правила.