Министерот за образование Јетон Шаќири соопшти дека македонското министерство даде согласност за употреба на Буквар за ученици од прво одделение на албански наставен јазик во учебната 2022-2023 година.

-Министерството за образование и наука даде согласност за користење на материјалот составен од авторите Мимоза Ѓокутај, Саранда Кумнова, Насер Забели и Тереза ​​Бабасули, кој е посветен на првачињата запишани во училиштата каде што наставниот јазик е албански.
Како одговорна институција која навремено одговара на потребите за непречена и квалитетна реализација на воспитно – образовниот процес, Министерството за образование и наука и во иднина ќе ја поддржи секоја иницијатива за употреба на дидактички материјали кои се од интерес на учениците и помагаат во остварување на целите дефинирани со наставните планови и програми, сподели Шаќири.