„Градски паркинг“ започна со обележување на паркинг местата за зонското паркирње кое наскоро ќе стартува во Карпош 1 и 2.

Право на паркирање на зона Д42 ќе имаат граѓаните кои гравитираат на една од наведените адреси, по цена од 0 ден. за две станарски возила, а поднесувањето на Барања за нивно евидентирање во системот ќе се одвива етапно, согласно динамиката на означување на улиците, за што ќе бидат дополнително известени.