Покрај деканот на Архитектонскиот факултет Душко Ралев, уште еден член на новиот состав во Извршниот одбор на СДСМ го крши Законот за високо образование. Како што дознава „Пресинг ТВ“ се работи за  продеканот на Медицинскиот факултет  Ана Данева.

Со измените на Законот за високо образование од 2019, покрај деканите, и продеканите не можат да извршуваат таква функција паралелно со партиската.

Тоа поранешната министерка за образование Рената Дескоска го призна како голем успех во департизацијата и автономијата на универзитетите.

Во вакви околности загрижува молкот од Антикорупциската комисија која по службена должност мора да покрене постапка за кршење на законот и да побара разрешување на Ралев и Данева.