Претседателската на Комисијата за спречување на корупција, Билјана Ивановска, коментирајќи ги последните случаи за вреботување на поранешни функионери нагласува дека системот за вработување е таков што генерира непотизам и тој функционира од поодамна.

Улогата на нашата комисија ќе биде во насока да се предложат подобрувања во законска регулатива, со цел да се елимнираат можните влијанија при вработувањата-објаснува Ивановска.