Заменик претседателот на владата задолжен за европски прашања Никола Димитров денеска ја потпиша рамковната спогодба за превод на правото на еу како еден од најважните предуслови за членство на земјава во Европската Унија.

Правото на Европската Унија, е корпус на заеднички права и обврски што се обврзувачки за сите земји членки на ЕУ, а земјите кандидатки мора да го транспонираат во националното законодавство како темел на европската интеграција.