Кој знае што барал и што добил од разговорот  со неговиот шеф!

Очигледно работникот  не бил задоволен од исходот. Тоа беше јасно и покажано кога  си влезе на  своето работното место – багер.

Еве како “му одговорил” на својот шеф на неговата понуда!