Оваа загатка им создава големи проблеми на оние што се обиделе да ја решат.Задача е да откриете кој број на паркинг место има возилото на сликата.Броевите не се во некој логичен редослед и во тоа е штосот.

 

 

Не можете да ја решите..погледнете ја фотографијата свртена наопаку