Движење во Србија предложи иницијатива во српскиот парламент за измена во законот за Труд спорред кој непушачите треба да добијат повеќе денови за годишен одмор како што е тоа пример во Велика Британија и Јапонија.

Иницијаторите ова го темелат на фактот што пушачите за време на работнииот ден често излегуваат на пуш-паузи. Пресметано во денови во текот на целата година значи дека непушачите работат шест дена повеќе и тоа треба да им с компензира со неработни денови..